3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI VE

ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR

1. İş Sürekliliği ve Standartlaşma İhtiyacı

1.1. Paydaşlar ve Kontrol Mekanizması

1.2. Düzenlemeler ve İş Sürekliliği Yönetimi

 

2. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standartları: BS 25999 ve ISO 22301 Uluslararası İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı

2.1. İş Sürekliliği Standartlarının Gelişimi

2.2. ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının Yapısı

2.2.1. Kapsam

2.2.2. Normatif Referanslar

2.2.3. Terimler ve Tanımlar

2.2.4. Kuruluşun ve Çevresinin Anlaşılması

2.2.5. Liderlik

2.2.6. Planlama

2.2.7. Destek – Kaynak Tahsisi

2.2.8. Sürecin Uygulanması

2.2.9. Performans Değerlendirme

2.2.10. İyileştirme

2.3. ISO 22301 Standardı ve Diğer Standartlar Arasındaki İlişkiler

 

3. Ülkemizde İş Sürekliliği Yönetimi ve Sektörel Uygulamalar

3.1. Mevzuatın Durumu

3.2. Sektörel Uygulamalar

3.2.1. Finansal Hizmetler Sektörü

3.2.2. Elektronik Haberleşme Sektörü

3.2.3. Enerji Sektörü