Mevzuat

1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.2013)

2. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik (28.06.2012)

3. Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ (24.01.2009)

4. Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.10.2008)

5. Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği (20.07.2008)

6. Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (05.06.2012)