1. Bölüm

BİRİNCİ BÖLÜM

RİSK YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

1. Risk Yönetimi4

1.1. Risk ve Risk ile İlişkili Kavramlar5

1.1.1. Risk ve Belirsizlik İlişkisi6

1.1.2. Riskin Bileşenleri6

1.1.3. Risk Kapsamı12

1.1.4. Risk Algısı12

1.1.5. Risk İştahı13

1.2. Risklerin Özellikleri13

1.3. Risklerin Sınıflandırılması14

1.3.1. Dışsal Riskler15

1.3.2. Tesisin Riskleri23

1.3.3. Bilgi İşlem ve Veri Kaybı Riskleri26

1.3.4. Departmanların Taşıdığı Riskler29

1.3.5. Bireysel Riskler31

1.4. Risk Analizi32

1.5. Kesinti Maliyetleri

 

2. Risk Yönetim Süreci34

2.1. Risk Yönetim Süreci35

2.1.1. Risk Yönetimi Çerçevesi36

2.2. Risklerin Belirlenmesi38

2.3. Kritik Bağımlılıkların Belirlenmesi39

2.4. Taktik Risk Değerlendirmeleri39

2.5. Risk Toleransının Belirlenmesi41

2.6. Risk Yönetimi Standartları

 

42

3. Kuruluşun Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi43

3.1. Risk Değerlendirme. 43

3.2. İş Etki Analizi44

3.2.1. İş Etki Analizinin Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar45

3.2.2. İş Etki Analizi ve Kuruluşun Kırılganlığının Belirlenmesi46

3.3. İş Etki Analizi Süreci47

3.4. Risklere Karşı Tepki Üretme. 51

3.5. Risk Transfer Tekniği Olarak Sigorta. 52