2. Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  1. İş Sürekliliği Yönetimi

1.1. Genel Tanımlar

1.1.1. Acil Durum ve Afet Kavramı

1.2. İş Sürekliliği Kavramının Doğuşu

1.2.1. Bilgisayarlaşma ve Beraberinde Getirdiği Problemler

1.2.2. Y2K Milenyum Problemi

1.2.3. İş Sürekliliği Planlaması: Çalışanlar İçin Yeni Bir Sorumluluk

1.3. İş Sürekliliği Planlama İhtiyacı

1.4. İş Sürekliliği Planlaması

1.5. Olay Yönetim Planı

1.6. Kriz Yönetimi ve Kurumsal Süreklilik

1.6.1. Olay Yönetim Planlaması ve Müdahale Tetikleme Noktası

1.6.2. Toparlanma

 

  1. İş Sürekliliği Yönetim Planının Oluşturulması

2.1. İş Sürekliliği Planı Oluşturma Projesi

2.2. İş Sürekliliği Planı Oluşturma Süreci

2.2.1. Projenin Başlatılması

2.2.2. İş Sürekliliği Yöneticisinin Belirlenmesi

2.2.3. Projenin Kapsamının Belirlenmesi

2.2.4. Proje Ekibinin Oluşturulması

2.2.5. Projenin Planlanması

2.2.6. Projenin Yürütülmesi ve Kontrolü

2.2.7. Projenin Kapatılması

2.3. İş Sürekliliği Yönetimi Yaşam Döngüsü

2.3.1. İş Sürekliliği Yönetimi Program Yönetimi

2.3.2. Kuruluşu Anlama

2.3.3. İş Sürekliliği Stratejisinin Belirlenmesi

2.3.4. İş Sürekliliği Tepkisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

2.3.5. Planın Bakımı, Tatbikatlar ve Gözden Geçirilmesi

2.3.6. İş Sürekliliği Yönetiminin Kuruluşun Kültürüne Dahil Edilmesi

2.4. İş Sürekliliği Planının Temel Bileşenleri

 

  1. İş Sürekliliği Organizasyonu: Yetki ve Sorumlulukların Dağıtılması

3.1. Risklerin Yönetimi Sorumluluğu

3.2. İş Sürekliliği ile İlgili Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

3.3. İş Sürekliliği Ekibinin Oluşturulması

3.3.1. İş Sürekliliği Ekip Modelleri

3.3.2. İş Sürekliliği Ekibinin Çalışma Şartları

3.4. İş Sürekliliği Merkezinin Kurulması

 

  1. İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Başarı Koşulları

4.1. Üst Yönetimin Farkındalığı ve Desteğinin Sağlanması

4.2. İş Sürekliliğinin Kültürel Olarak İçselleştirilmesi

4.3. Stratejik İş Planına Entegrasyonun Sağlanması

4.4. İş Sürekliliği Organizasyonun Oluşturulması

4.5. Risk Analizi ve İş Etki Analizinin Doğruluğu

4.6. Yeterli Bütçenin Sağlanması

4.7. Bilgi Teknolojileri Altyapısının Etkinliği

4.8. Etkin Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması

4.9. Periyodik Planlı ve Plansız Tatbikatların Düzenlenmesi

4.10. Eğitim ve İç-Dış Bilgilendirme Sisteminin Etkinliği

4.11. Periyodik Olarak Plan Bakım ve Güncelleme Çalışmalarının Yapılması